Tầm nhìn

Musicology mong muốn phát triển xã hội và đời sống tinh thần con người bằng nhiều phương thức tiếp cận âm nhạc, từ đó đạt được các lợi ích về mặt xã hội, tình cảm, trí tuệ và nghệ thuật. Chúng tôi tin rằng âm nhạc là sự biến hoá, nó làm phong phú thêm đời sống cho mọi lứa tuổi, mọi gia đình và giúp chúng ta kết nối với cộng đồng, thế giới một cách dễ dàng hơn.

Sứ mệnh

Nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng một cộng đồng yêu nhạc đầy sáng tạo với những tâm hồn tự do mà ở đó họ có thể cảm nhận, thưởng thức và trải nghiệm giáo dục âm nhạc một cách hoàn thiện. Thông qua việc hướng dẫn, dạy kèm vui nhộn, những buổi biểu diễn thường xuyên, bạn sẽ đạt tới trình độ âm nhạc hoàn hảo nhất.